Tiêu chuẩn kích thước bàn ăn phù hợp

Tiêu Chuẩn Kích Thước Bàn Ăn

Bạn mới mua nhà. Bạn có nhu cầu sắm bàn ăn. Tuy nhiên, bạn không rõ kích thước bàn ăn phù hợp với số người trong gia đình ?Dư thì lãng phí, mà thiếu thì không hay.

Bài viết này sẽ trả lời cho bạn.

Kích thước bàn ăn – Chiều cao

kich-thuoc-ban-an-chieu-cao

Kích thước bàn ăn – 4 người, 4 ghế

kich-thuoc-ban-an-4-nguoi

Chiều dài: 100 – 160cm

Kích thước bàn ăn – 6 người, 6 ghế

kich-thuoc-ban-an-6-nguoi

Chiều dài: 180 – 230cm

Kích thước bàn ăn – 8 ghế

kich-thuoc-ban-an-8-nguoi

Chiều dài: 240 – 290cm

Kích thước bàn ăn – Bàn tròn

kich-thuoc-ban-an-hinh-tron

kích thước bàn ăn, kích thước bàn ăn 6 người, kich thuoc ban an, bộ bàn ăn 6 ghế

Các Bài Viết Khác:

Đánh giá chất lượng bài viết

Bấm vào dấu sao

Điểm trung bình / 5. Tổng phiếu: